Valides täiskasvanute koolituse Ripsmed OÜ-lt, nõustub Klient, edaspidi õpilane
meie poolsete alljärgnevate koostöötingimustega
.
 • Koolitaja on kohustatud koolitama õpilast tema poolt valitud programmile ja andma talle põhjalikud teadmised valitud koolituse sisust nii praktikas kui ka teoorias, nii et peale koolituse läbimist on õpilane võimeline asuma koheselt teostama iseseisvat tööd ja töötama antud alal.
 • Koolitaja on kohustatud koolitama õpilast parimal võimalikul viisil ja andma talle võimalikult palju asjakohast infot, mis puudutab valitud eriala teoreetilisi ja praktilisi oskusi. Peale edukalt läbitud koolitust väljastab koolitaja õpilasele vastavasisulise tunnistuse.
 • Koolitaja on kohustatud viima läbi koolitust selles kokkulepitud kohas, kellaajal ja päeval.
 • Koolitaja on kohustatud tutvustama õpilasele ohutusnõudeid turvaliseks koolituse läbimiseks. Juhul kui õpilane ei täida ohutusnõudeid ja ei taga turvalisust tutuvustatud juhiste järgi, siis vastutab õpilane enda tekitatud kahju eest (nt modell või enda kaasatoodud vara, kui ka salongi vara).
 • Koolitaja on kohustatud õpilasele teatama koolituskava muudatustest esimesel võimalusel,  juhul kui koolitus kokkulepitud päeval ei saa toimusda. Esimesel võimalusel pakkuma õpilasele uut koolituspäeva mis sobib mõlemale osapoolele.
 • Koolitaja vastutab kogu koolitusprogrammi vältel oma info ja koolitussisu õigsuse ja edastatava teabe kvaliteedi eest.
 • Õpilane on kohustatud käituma koolituse ajal ja koolitusruumides vastavalt ilukooli reeglitele ja käituma eetiliselt ja kasutama koolitaja vara heaperemehelikult.
 • Õpilane on kohustatud järgima ilukooli poolt koostatud koostöötingimuste lepingut.
 • Õpilane on kohustatud andma teada koolitajale kokkulepitud koolitusele mitte kohale tulemisel või mitteosalemisest vähemalt 24 h ette enne toimumise kuupäeva.
 • Koolitajal on õigus saada määratud koolitustasu mis on koolitaja määranud koolituse maksumuseks, vastavalt esitatud arvele.
 • Koolitajal on õigus saada õpilaselt kahjuhüvitamist, kui õpilane on rikkunud koolitusruumide inventuuri või tekitab muud varalist kahju koolitusasutusele.
 • Õpilane vastutab tekitatud kahju eest õppeasutusele täies mahus.
 • Koolitajal on õigus nõuda koolitustasude mitte maksmise korral abi koolituskulude tasumiseks vastavast õigusbüroost või inkasso asutuselt, kui maksetähtajast on möödas 30 kalendripäeva ja klient ei ole võtanud ühendust ilukooliga.
 • Kui õpilane soovib koolitusest taganeda on tal õigus seda teha. Koolitusest taganemise/ loobumise korral (ükskõik mis põhjusel), tuleb teavitada koolitajat kirjalikul kaks tööpäeva ennem koolituse algust. Antud juhul tagastatakse õpilasele koolituse maksumusest osa õppemaksust,  mitte kogu summa.  Ettemaks/ koha broneeringu tasu 200€-325€  ei kuulu tagastamisel, ükskõik mis põhjusel õpilane loobub koolitusest.
 •   (Maksmine ja  õppemaksu tagastamine on kirjas ilukooli reeglite all). Kui õpilane ei saa koolitusel osaleda  haiguse tõttu, pakub koolitaja järgmist koolituse toimumise aega  mitte varem kui 3-6  kuu pärast (suure nõudluse tõttu, ei ole võimalik uut kuupäeva varem pakkuda).
 • Koolitusele registreerumine kinnitatakse kogu arve või ettemaksu tasumisega antud arvelduskontole. (Kui õpilane tuleb läbi Eesti töötukassa, siis piisab kinnituskirjast).
 • Õpilasel on õigust soetada endale vajalikke töövahendeid ja materjale läbi koolitaja koostööpartneri 
 • kaudu.
 • Õpilasel on lubatud peale koolitusprogrammi edukat läbimist kasutada väljastud tunnistust/tõendit enda kvalifikatsiooni tõendamiseks.