GEELKÜÜNTE KOOLITUS ALGAJALE  
+ HÜGIEENI LOENG

Koolitusasutus: Ripsmed  OÜ
Õppekavarühm: Juuksur ja iluteenindus
Õppevaldkond: Teenindus
Õppekava nimetus: Geelküünte koolitus algajatele +hügieeniloeng
Õppekeel: Eesti keel
Õppegrupi: Suurus 1-2 inimest
Sihtgrupp: Iluteenindusest huvitatud naised vanusest alates 17+ aastat. Koolitus on suunatud õpilasele, kes on huvitatud töötama või alustada töötamist iluteenindus valdkonnas küünetehnikuna, ning kes soovivad omandada baasteadmisi- ja oskusi küünetehniku erialal.
Kogumaht: 38 Akadeemilist tundi
Iseseisva töö tunde: 12 Akadeemilist tundi
Auditoorse töö tunde ja praktilise töö tunde: 26 akadeemilist tundi
Koolituse toimumiskoht: J.Vilmsi tn 53b Tallinn.  1 korrus. 
Koolituse toimumise aeg: Koolitusajad lepitakse kokku õpilasega individuaalselt. Enamasti toimuvad koolitused igapäev õpilaste osaluse korral. Kõikide koolituste toimumise ajad on leitavad kodulehel www.ebnails.eu alajaotuses "koolitused"  valides vastava koolituse kus õpilane soovib osaleda. Kui õpilane ei leia sobivat koolituse toimumise kuupäeva, on võimalik koolitajaga leppida kokku muu sobilik aeg koolitusel osalemiseks. Enamasti toimuvad koolitused nadalavahetuseti kuna nädalavahetuse päevadele on rohkem nõudlust. Aga Oleme väga paindlikud ja lähtume õpilasele individuaalselt.
Koolitusele registreerimine: Koolitusele saab registreerida e-maili ja telefoni teel (ilustuudionails@gmail.com, tel. 53490901).  Samuti on olemas kodulehel www.ebnails.eu  (alajaotuses kontaktid) koolitusele registreerimise vorm. Eesti Töötukassa kaudu õpingutel osaleda soovivad õpilased saavad registreeruda koolitusele e-töötukassa keskkonnas. 
Õpingute alustamise tingimused: Koolitusele saab vähemalt 17 aastane õpilane, kes on motiveeritud osalema terves koolitusprogrammis ja tasunud õppemaksu.
Õppe ülesehitus: Õpingutel saab õpilane koolitajalt vajalikud ja väga põhjalikud teadmised nii teoorias, kui  praktikas, mis puudutab geelküünte paigaldamist ja hooldamist iseseisvaks tööks. Samuti küüneanatoomiat ja hügieeniteadmisi (sh. ka tervisekaisenõudeid maniküüris). Peale koolitust on õpilane valmis sisenema tööturule ja omab kõiki teadmisi iseseisvaks tööks,ilusalongis või muus ruumis mis vastab terivisekaitse nõuetele ilusalongi pidamise suhtes.
Eeldused koolituseläbimiseks: Koolituse läbimiseks on õpilane kohustatud läbima koolitusprogrammi
täiesmahus seal hulgas ka iseseisvatöö. Samuti on õpilane kohustatud osalema hügieeni loengul küünetehnikule. Koolituse läbimise eelduseks on eksamitöö läbimine positiivsele hindele.
Õppekava eesmärgid: Õppekava eesmärgiks on anda õpilasele alus küünevaldkonnas edukaks tegutsemiseks. Koolituse edukalt läbinud õpilasel antakse vastava sisuline tunnistust ja tõend hügieeni loengul osalemise eest, mis tunnustab teda ja annab õiguse töötada küünetehnikuna. Pakkuda võimalust elukestvaks õppeks ja arenguks. Võimaldada õppijal omandada konkurentsivõimelisel tasemel eriala, millega siseneda tööturule või jätkata seal senisest edukamalt.

Õppekava kirjeldus sh õppesisu,õppemeetodid ja materjalide loend:
Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:


• Nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis ( sh. tervisekaitsenõuded  ilu- ja isikuteenuste osutamisele).
• Küüneanatoomia ja haigused .

• Geelküünte paigaldus vormidel.
• Geelküünte hooldus.
• Viilimistehnika (küünefrees).
• Viilimistehnika (küüneviiliga).
• Nailart ostkused (küünedisainimise oskus)
•  Oma küünetööde pildistamine reklaamiks.

Õppematerjalideks on teooria konspekt, mille koolitaja on koostanud vastavalt enda teoreetiliste- ja praktilistele teadmistele. Samuti sisaldab hügieeni konspekt Sotsiaalministri 20. detsembri 2000. a määruses nr 86 „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele” toodud nõudeid. Konspekti saab õpilane soovi korral täiendada. Konspekt jääb õpilasele, kus kohast on tal hea hiljem õpitut korrata. Pratilisetöö õppematerjaliks on ilukooli poolt kokku pandud õppematerjalide komplekt, mis sisaldab töövahendeid mida õpilane kasutab koolituse ajal ja iseseisva töö praktiseerimisel. Praktilise töö õppematerjalid on kokku pandud koolitaja nägemuse järgi ja sisaldab kõike vajalikke vahendeid, millest jätkub praktiseerimiseks pikaks ajaks.


Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt teostada geelküünte paigaldust ja hooldust, vastavalt õpitud meetoditele. Samuti valdab küünedisaini teadmisi hetke trende arvestades. Õpilane järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Oskab arvestada küüneeripäradega.

Õppekeskkond:  Meil on rahulik õppekeskkond mõnusa vaikse muusikaga ja väikese õppegruppiga koolitusklass. (maksimaalselt 2 õpilast). Tegu on koolitusteks mõeldud ruumiga, kus ei ole ilusalongile omast sahmimist ja klientide sisse-ja välja voorimist.
Et, õpilase modellil läheks koolituse päev põnevalt ja kiirelt saab ta nautida telekast meelepärast sarja või filmi.

 Õppeklass on varustatud välisukse juures desojaamaga, kus enne klassi sisenemist tuleb
teostada käteantiseptika. Õpe viiakse läbi kaasaegses koolitusklassis, mis on värskelt uuendatud ja renoveeritud 1.01.2021 a. Õppeklass on saanud  terviseameti heakskiidu  7.01.2021 a.

Klassi suurus on 25 ruutmeetrit. Ruumid on varustatud väga hea ventilatsiooniga ja hea laevalgustusega, millele lisaks on kasutatud igal töökohal kohtvalgustusi ( valgusdeaposiidiga 4000-6000 K). Päevavalgust ja värsket õhku annab juurde vajadusel aken. Klassis on õhuniisuti, mis vähendab lendleva küünetolmu osakaalu õhus. Küünetolmu vastu on ka igal töökohal võimsad imurid, mis kaitsevad õpilast küünetolmu sisse hingamise eest.

Samuti on kogu inventar uus (mööbel, UV/LED lambid, küünefreesid, sadultoolid, steriliseerimis seadmed, õhuniisuti). Koolituse ruumis on eraldi WC. Klass omab  eraldi dekontamineerimise ala instrumentide desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks. ( Nõuetekohaseks töötlemiseks kasutame keemilisi lahuseid, ultrahelivanni ja kuumaõhukappi). Instrumente hoiustame steriilsetes kraft ümbrikutes, kus steriilsus püsib 30 päeva.

Õppeklassis on 4D anatoomiline küünemakett ja erinevad anatoomiat sisaldavad õppepostrid. Eraldi on olemas ka puhkeruum, kus soovi korral saab õpilane pausi ajal puhata või süüa enda kaasa toodud lõunat (seda ka soojendada), juua teed ja kohvi.(Salongi poolt on tasuta lõuna).

Ruumid on varustatud konditsioneeriga, millega saab reguleerida õhutemperatuuri vastavalt vajadusele(soojem, külmem). Õppeklassis toimub koolitus kas individuaalselt
või maksimaalselt 2 õpilasega
, laudade vahe kahe õpilase vahel on 2 m. Kõik isikukaitsevahendid
(antiseptika, maskid, kindad, mütsid, põlled on loomulikult võimaldatud ilukooli poolt). Koolitusklassis toimub märgkoristus antiseptiliste  vahenditega igapäevaselt.

Koolitajad: Erika Bernjakov (koolitaja kvalifikatsiooniga saab tuttvuda pea menüü jaotuses  "minust")
Lõpetamise tingimused: Õpilane on kohustatud läbima koolituskava täiesmahus positiivsele tulemusele. On läbinud hügieeniloengu küünetehnikule. Oskab iseseisvalt rakendada kõiki küünetehniku koolituselt saadud võtteid. Õpilase teadmisi kontrollitakse praktilise töö eksamiga, eksami päeval.

Hindamine:
Õpilasi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel eksami päeval (iseseiev töö):
  • Hügieeni tagamine.
  • Töökoha ettevalmistamine.
  • Materjalide kasutamise oskus.
  • Ohutusnõuded, isikukaitsevahendite kasutamise oskus (suumask, kaitsekindad, kaitseprillid, kaitseriietus).
  • Õige tehnika leidmine geelküünte paigalduseks või hoolduseks ning küünedisainimise oskus, samuti küüneeripära tuvastamise oskus.
  • Küünte kuju esteetilisus.
  • Küüneviili ja küünefreesi õige ja ohutu kasutamine.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral väljastatakse vastava sisuline tunnistus. Samuti väjastatakse tõend hügieeni loengul osalemise kohta. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse ainult tõend koolitusel osalemise kohta.
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi-või töökogemuse kirjeldus:
Koolitaja omb  vastavasisulisi tunnistusi/sertifikaate erinevate koolitajate ja koolituste kohta. Koolitaja  täiendab enda teadmisi vähemalt 2 kord aastas nii Eestis kui ka välismaal ( COVID -19 reisipiirangu  tõttu on  võimalus osaleda ainult online välismaa koolitustel) osaleda, et tõsta pädevust antud valdkonnas. Koolitaja on igapäevaselt tegelenud geeli ja geellaki maniküüriga alates aastast 2013. Viimane kvalifikatsiooni tõstmine oli 2020a oktoobris.
Peale koolituse läbimist: Peale koolituse läbimist on õpilasel kindel tugi koolitaja näol. Õpilane saab pöörduda koolitaja poole igal ajal e-mali vahendusel. Koolitaja nõustab, vastab tekkinud küsimustele, aitab lahendada tekkinud muresid mis on otseses seoses koolitusel õpitud koolitussisuga. Vajadusel ja õppija soovi korral võimaldab õppeasutus peale koolituse lõppu asuda õpilasel praktikale koolitusasutuse, juhul kui sel ajal on õppeklassis pakkuda vaba töökoht. Peale koolituse läbimist annab koolitaja nõu ja suunab õpilast edasi sobilikele täiendkoolitustele, et arendada oma teadmisi antud valdkonnas.
Tagasiside: Peale koolituse läbimist palun kõikidel õpilastel anda tagasisidet oseletud koolituse ja koolitaja kohta. Sellisel juhul on õppeasutusel võimalik teha enda pakutavates koolitustes parendusi ja muuta õppekavasid vastavalt tagasisidele. Samuti aitab igasugune tagasiside muuta õppeprotsessi tõhusamaks.  Õpilasel on võimalik anda tagasisidet sotsiaalmeedia kaudu, mis on tänapäeval peamine ja kõige populaarsem info vahetusekanal. 
Facebookis Ilukooli lehel ning koolitaja Instagrammi kontol saab jätta koolitajale postkasti tagasiside.
Koolitus ruumis on olemas ka külalisteraamat kuhu samuti õpilased jätavad tihtilugu oma tagasisidet koolituse kohta. Külalisteraamat on avalik ning seda saavad lugeda kõik koolitusklassi  külastajad. Õpilane saab samuti saata oma tagasiside e-mailile. Tagasisidega saab tuttvuda pealehel, alajaotuses "Tagasiside".

Moodul: Hüügieniloeng  küünetehnikule
Eesmärk: Anda õpilasele teadmised kuidas teostada ohutult käte-instrumentide-ja töökoha antiseptikat, desinfektsiooni ja sterilisatsiooni.
Sisu: Hügieeniks kasutatavate toodete,instrumentide, seadmete ning keemiliste lahuste tutvustamine ning nende ohutu käsitlemise õpetus praktikas. Samuti isikukaitsevahendite tutvustamine ja käsitlemine nii teoorias kui praktikas. Samuti räägib koolitaja juurde küüneanatoomia ja haigusõpetuse.
Õpiväljundid: Õpilane kuulab ja vaatab kuidas koolitaja teeb käte-instrumentide ning pindade puhastust ning saab praktikas läbi proovida instrumentide keemilist ning kuumaõhu sterilisatsiooni. Õpilane saab vaadata ja katsuda reaalselt kuumaõhu sterilisatsiooniks kasutatavaid kraft kotte ning tutvuda kõikide keemiliste ainetega ning nende koostistega koolituspäeval. Samuti anatoomia loengul saavad õpilased tuttvuda 4D üüne maketiga.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.


Moodul: Geelküünte paigaldus
Eesmärk: Anda õpilasele geelküünte paigaldamise oskused, arvestades vormidel paigaldatud geelküünte eripära. Süvendada teadmisi geeli materjalide ja töövahendite kasutamisest, kliendi soovide ja vajadustega arvestamisest. Samuti anda teadmised ohutu aparaadimaniküüri teostamiseks ning hügieeniteadmised küünetehnikule.
Sisu: Küünetehniku töös kasutatavate toodete ja instrumentidega tutvumine, geelküünte paigalduse praktiseerimine modellil, haiguste ja erivajadustega arvestamine.
Õpiväljundid: Õpilane oskab  koolitaja abiga ja hiljem ka iseseisvalt ja õiget tehnikat kasutades paigaldada geelküüsi vormide abil ja teostada aparaadmaniküüri. Kujundab küünepikkuse ja kuju vastavalt kliendi soovile ning tunneb selleks vajalikke
viilimisvõtteid ning materjali tehnilisi nõudeid. Oskab töös arvestada kliendi erivajaduste, haiguste ja vanusega ning vajadusel keelduda geelküünte paigaldamisest. Samuti jälgib kõiki tervisekaitsenõudeid maniküüris.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.


Moodul: Geelküünte hooldus
Eesmärk: Anda õpilasele geelküünte hooldamise ja parandamise oskused, arvestades vormidel paigaldatud geelküünte eripära.
Süvendada teadmisi geelküüntematerjalide ja töövahendite kasutamisest, kliendi soovide ja vajadustega arvestamisest ning
täiendada teadmisi geelküünte disainimisest, parandamises.
Sisu: Küünetehniku töös kasutatavate toodete ja instrumentidega tutvumine, geelküünte hoolduse praktiseerimine modellil, haiguste ja erivajadustega arvestamine. 
Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt ja õiget tehnikat (küüneviil, küünefrees) kasutades hooldada geelküüsi. Õpilane kasutab erinevaid disainitehnikaid vastavalt õpitud tehnikatele. Kujundab küünepikkuse ja kuju vastavalt kliendi soovile ning tunneb selleks vajalikke viilimisvõtteid ning materjali tehnilisi nõudeid. Oskab töös arvestada kliendi erivajaduste, haiguste ja vanusega ning vajadusel keelduda geelküünte hooldamisest. Samuti oskab parandada geelküüsi.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.


Moodul: Geelküünte EKSAM
Eesmärk: Hinnata õpilase oskust iseseisvalt paigaldada või hooldada geelküüsi vastavalt eelnevatele päevadel õpitud tehika järgi. Samuti hinnata õpilase oskust kasutada küünefreesi ning kõiki muid õpitud võtteid. Eelkõige hindame õpilase iseseisvat mõtlemist ning vajadusel oskust leida lahendus igat tüüpi küüntele. 
Sisu: Küünetehniku töös kasutatavate toodete ja instrumentidega tutvumine, geelküünte hoolduse või paigalduse praktiline eksamitöö modellil, haiguste ja erivajadustega arvestamine. Hügieeni reeglite täitmine.
Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt ja õiget tehnikat (küüneviil, küünefrees) kasutades hooldada või paigaldada geelküüsi. Õpilane kasutab erinevaid disainitehnikaid vastavalt õpitud tehnikatele. Kujundab küünepikkuse ja kuju vastavalt kliendi soovile ning tunneb selleks vajalikke viilimisvõtteid ning materjali tehnilisi nõudeid. Oskab töös arvestada kliendi erivajaduste, haiguste ja vanusega ning vajadusel keelduda geelküünte hooldamisest või paigaldamisest. täidab kõiki tervisekaitsenõuded maniküüris.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval


Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral väljastatakse vastava sisuline tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend, mitte tunnistus koolitusel osalemise kohta.
Koolituse maksumus: 450 € milele lisandub õppematerjalide komplekt 180€